Spring til indhold

Om os

Healingscirklen Magdalene og Jesu Stjerne er en aktivitet under Magdalene-ordenen, et sted hvor ligesindede mennesker samles for at arbejde med Maria Magdalene og Mesteren Jesus healingslys, for at bringe forløsning, tilgivelse og opløftelse til mennesker. Healingscirklen hjælper mennesker i nød gennem bøn, meditation, healing og tjeneste.

Her i starten af Vandbærerens tidsalder er vi med til at bringe balance ind i strømmen af vore maskuline og feminine aspekter, som over de sidste fire til fem tusinde år har arbejdet fra hver sin ende af spektret. Vandbærerens tidsalder er tiden, hvor universets kærlighed manifesteres gennem en strøm af godhed og venlighed, og den violette stråle bringer retfærdighed, giver ændringer og skaber balance.

Magdalene arbejder specielt med at bringe healing, frihed og retfærdighed, og at tænde det guddommelige feminine princip i mennesket. Hun levendegør den trefoldige flamme i vores hjerter, så vi lettere kan tilgive andre samt os selv og bringe healing til de sidste totusinde års lidelser. Særligt der hvor stive patriarkalske holdninger har undertrykt og mishandlet det feminine princip.

Maria Magdalene og Mesteren Jesus har gået hånd i hånd i evigheder på denne planet og hjulpet os med at forløse de byrder, vi bærer på. I healingscirklen kan du lægge alle dine byrder i Deres lys og kærlighed. Du kan tillade Dem at omfavne dig og løfte dig ud af fortidens byrder, ind i fred, frihed og balance i din nye fremtid. Bliv healet i Deres kærlighed og lys nu.

Healingscirklen retter sig mod nutidens verden, så Magdalene igen kan vandre frit iblandt os, at hendes sandhed kan blive åbenbaret for alle, der ønsker det. Hun er opstanden, og du kan bruge Hendes navn til at modtage Hendes Lys og Kærlighed.

Healingscirklens aktiviteter er åbne og alle velkommne. Der kræves ingen særlige forudsætninger, alene ønsket om at heale mennesker i nød eller ønsket om selv at blive healet.

“Open your heart and feel Her Love.
Open your heart and be healed in His Light.
Open to the Fire of Their Love.
Let the fire ignite the Threefold Flame in your heart
and bring into balance your Divine Masculine and Feminine aspects.”

Companions in Healing tjeneste er en aktivitet under Jesus-ordenen, der udgøres af en gruppe mennesker med forskellig baggrund, som har et fælles ønske om at heale og hjælpe mennesker i nød.

Når en sådan gruppe af ligesindede sidder sammen i en cirkel, åbnes hjerterne for det guddommelige healingslys, og medens de arbejder sammen, er de Companions in Healing, altså et healingsfællesskab. Gruppen guides til at forme et fælles legeme af mennesker, der samarbejder for at heale dem der ønsker fjernhealing, dem der er en del af gruppen og dem i verden der lider nød.

Vi arbejder i hjertestrømmen fra det Guddommelige Lys med fjernhealing, gruppehealing og healing af Jorden. Alle er velkomne til at deltage i Companions in Healing tjenester, uanset tro, race og politisk overbevisning, eneste forudsætning er et ønske om at hjælpe sine medmennesker eller selv at modtage hjælp.

Ønsker du at modtage gruppehealing, kan du deltage i Companions in Healing tjenester.

Ønsker du at modtage fjernhealing, kan du skrive dig i fjernhealingsbogen eller sende en mail for at blive skrevet ind i fjernhealingsbogen.